Om copper

Historik

copper grundades för tjugo år sedan när 3 erfarna IT-konsulter insåg att det ofta saknades ett strukturerat arbetssätt för olika införande- och förändringsprojekt. De rutiner och metoder som fanns att tillgå följdes sällan eller aldrig, vilket ledde till förseningar, missöden, dåligt resultat och tillgänglighet. Då man insåg att ett behov fanns på marknaden grundades copper.

copper har sedan starten kontinuerligt haft uppdrag mot ernergibranschen. I samband med etableringen i Göteborg beslutade man därför att skapa ett team som enbart fokuserar på energibranshen och då både mot IT och verksamhetsrelaterade uppdrag.

Namnet copper skall representera väktare, goda ledare samt god kommunikation. Företaget är inriktat på att omsätta verksamheternas behov, produkter, tjänster och tillgänglighet inom IT . Under senare år har copper fokuserat på att nyttja ITIL och inrikta sig på Business Service Management för att uppnå det resultat kunderna söker. På copper arbetar idag 20nmedarbetare, vi har kontor i Stockholm.

Bakgrund

  • Bildades 1997
  • Grundare och delägare Lars Brolin, Johan Backryd och Tomas Prybil
  • 20 erfarna/skickliga konsulter
  • Arbetar inom hela Europa
  • Lång och djup erfarenhet av att produktionssätta IT-system
  • Nöjda kunder och goda referenser
  • 30-tal kunder inom Energi, Bank&Finans samt Handel

Vår affärsmodell

copper AB skall tillsammans med våra kunder skapa långsiktiga relationer genom kvalificerade värdeskapande konsulttjänster inom informationsteknologi.
coppers vision är att kunna förstå och omsätta kundens affärsverksamhets krav till värdeskapande IT-leveranser. Detta medverkar till coppers tillväxt och stabilitet. Ett copper med god ekonomi och tillväxt borgar för trygga anställningar för våra medarbetare samt förtroende hos våra kunder.

coppers varumärke skall alltid förknippas med den främsta kvalitet och kundfokus.