Johan Backryd har påbörjat ett nytt uppdrag hos Vattenfall som Release- och Införandeansvarig i ett stort projekt som levererar underhållsstödsystem till kärnkraften inom Vattenfall. Arbetet kommer att ske över en 18 månaders period och slutföras 2021. Johan har avslutat sitt tidigare uppdrag hos Länsförsäkringar där han arbetat med deras Arkitekturavdelning att etablera och möjliggöra molntjänster, det projektet har nu gått in i en etablerings- och införandefas.

Vi är stolta att fått förtroende att arbeta fram ett molninförande inom försäkrings och banksystem på en av Sveriges största försäkringsbolag