Fredrik Forss har fått nytt uppdrag på ett elnätbolag, han kommer vara System Manager för ett system med flera hundra användare. Systemet handhar mätvärden och arbetsordrar.