Vi har beslutat oss för att skänka pengar till Röda Korset för hjälpinsatser till Ukraina. Situationen i Ukraina och det lidande som det ukrainska folket nu genomgår är hemskt att följa och de behöver all hjälp de kan få. Röda Korset är en stor och pålitlig hjälporganisation som hjälper människor på plats och på andra platser där ukrainska flyktingar befinner sig.